Exemple

Teenager Project – Mathabatha (Limpopo)

Voor veel teenagers die opgroeien in armoede in dit uitgestrekte en rurale gebied en voor wie de toekomst er zeker ook niet altijd positief uitziet, wordt maandelijks op zaterdag een programma georganiseerd, waar niet alleen serieuze onderwerpen aan bod komen, maar ook plezier wordt gemaakt, wordt gegeten en waar zij weer gewoon teenager kunnen zijn.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email