Izingane Happy Foundation, opgericht in 2015 ondersteunt projecten met effectieve adviezen en minimale financiële middelen om meer kleur te geven aan het leven van jonge, kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika.

De Stichting richt zich op vooral kleinschalige, liefdevolle veelal rurale projecten die
de meest kwetsbare kinderen (in Zulu-taal izingane) helpen en opvangen.
Wij voeren open en eerlijke discussies met de prachtige mensen die deze projecten en initiatieven zo liefdevol leiden. Onze adviserende rol is absoluut belangrijk, maar ‘samen’ staat daarbij centraal. We werken op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor de lokale normen en waarden waardoor je samen zoveel meer kunt bereiken voor de vele kinderen, hun families en de communities. Uiteindelijk levert dat de grootste commitment op. Zo wordt 1 + 1 niet 2, maar 3 of zelfs 4!
Izingane wordt regelmatig benaderd door lokale projecten, die behoefte hebben aan advies. Deze worden onderzocht en bezocht en eventueel, na een evaluatie, gesteund.
Momenteel werken wij samen met 12 organisaties in KwaZulu Natal, Gauteng, Mpumalanga en Limpopo. Alle projecten zijn verschillend, maar het kwetsbare kind staat centraal. Baby’s, tieners, straatjongens, gehandicapte kinderen, weeskinderen; kortom kwetsbare kinderen die opgroeien in armoedige omstandigheden en waarvan ziekte, ondervoeding en criminaliteit zo vaak helaas het gevolg zijn.

Izingane Happy Foundation hecht grote waarde aan transparantie. We zijn een kleine
stichting, zonder vaste overhead, zonder betaald personeel. Advieswerk wordt gratis verricht, bestuur en medewerkenden zijn allemaal vrijwilligers die alleen voor concreet gemaakte kosten een minimale onkostenvergoeding krijgen. Zo garanderen we dat de giften en donaties maximaal aan de projecten kunnen worden besteed. Izingane Happy Foundation heeft de ANBI status.

Izingane Happy Foundation

Lonie Vles – Rosenmöller
tel. + 31 (0) 6 21 806 708
lonie@izingane.nl
www.izingane.nl