OVER ONS

over ons

Wie zijn wij?

Izingane Happy Foundation is opgericht in 2015 om jonge, kansarme kinderen in Zuid-Afrika te helpen.
Wij steunen kleinschalige projecten met adviezen en financiële middelen.

Visie

Izingane Happy Foundation geeft kleinschalige projecten financiële steun en advies, op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor de lokale normen en waarden.

Doel

Izingane Happy Foundation richt zich vooral op kleinschalige, liefdevolle, veelal rurale projecten uit de lokale gemeenschap, die de meest kwetsbare kinderen (in Zulu-taal: Izingane) helpen en opvangen.

Statutaire doelstelling

Consultancy in de breedste zin met betrekking tot de exploitatie en het management van vooral rurale kinderprojecten in Zuid-Afrika en het werven van fondsen ter verbetering en/of continuering van dergelijke projecten.

Maatwerk

Het kan niet vaak nagenoeg worden benadrukt, wij zijn onze sponsors en donateurs zeer dankbaar. In overleg kunnen wij uw bijdrage inzetten voor een specifiek doel of project. Maatwerk dus, waarmee uw bijdrage heel persoonlijk wordt.

Sustainable Development Goals

Izingane en de organisaties waar wij mee samenwerken dragen op verschillende manieren bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen – de 17 SDG’s – van de Verenigde Naties. Niet alle doelstellingen zijn voor ons realiseerbaar, maar met onze projecten zetten wij ons met hart en ziel in voor met name de 6 belangrijke doelen:

  1. Geen armoede
  2. Geen honger
  3. Goede gezondheid en welzijn
  4. Kwaliteitsonderwijs
  5. Gendergelijkheid
  6. Schoon water en sanitair