BESTUUR

Anke Mulder – Voorzitter

Advocaat Familie- en Erfrecht

Van Benthem & Keulen, Utrecht

 

Karel Knoll  – Penningmeester

Corporate Finance/Capital Advisory

Deloitte, Amsterdam

 

Vincent Mentzel

Fotograaf

 

Thomas Vles

Ondernemer

 

Lonie Vles – Rosenmöller

Oprichter Izingane Happy Foundation

 

Beloningsbeleid

Er worden geen salarissen uitbetaald. Bestuursleden kunnen onder omstandigheden vergoeding krijgen voor kosten die ze gemaakt hebben in kader van de doelstelling van de stichting, mits ze in redelijke verhouding staan.