Exemple

Zikode Project

Helaas hebben we onze ondersteuning aan het Zikode Preschool & Boys Program in Holomisa/Lindelani, Gauteng moeten stopzetten. Jarenlang heeft Izingane dit project met plezier begeleid en financieel ondersteund. We hebben kinderen blij gemaakt en hun begeleiders geadviseerd. Echter, het huidige projectmanagement kon niet verantwoorden hoe en waaraan de financiële middelen zijn besteed. Vanwege de inactieve houding van alle verantwoordelijken hebben we onvoldoende vertrouwen dat in de nabije toekomst een oneigenlijk gebruik van middelen voorkomen kan worden. Daarom hebben we met verdriet in ons hart de samenwerking in november 2022 beëindigd.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email