Exemple

Olievenhoubosch Centre

Bij Olievenhoubosch Centre for Disabled and Preschool is het ‘Izingane Therapy House’ opgeleverd! Dankzij alle financiële support van sponsors en de bijdrage van Wilde Ganzen konden wij helpen en werd de oude, onveilige shack afgebroken en is dit prachtige Izingane House ervoor in de plaats gekomen. Een veilige plek voor de circa 20 jonge, zwaar gehandicapte en kwetsbare kinderen.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email