Exemple

Samenwerking met Linda Verdiesen

Tijdens onze laatste project bezoeken reisde Linda Verdiesen samen met Izingane een week mee en bezochten we de projecten in KwaZulu Natal. Linda helpt geheel belangeloos Izingane en daarom was het belangrijk dat zij aan den lijve kon ervaren wat we precies doen.

Het was een perfecte samenwerking! In de nieuwste Update 7 (december 2018) leest u haar reisverslag.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email